วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผอ. ชลประทาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภัยในแม่น้ำมูล โดยลงเรือที่จุดบ้านวังยางอำเภอเมือง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำมูลแม่น้ําชีไหลรวมกันเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ำโขงโดยผ่านสถานี M7 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลที่สถานี M7 เช้าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 6 เซนติเมตร