วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ-ส่ง นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี เพื่อร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและถวายผ้าไตร ถวายแด่พระพิพัฒน์วชิโรภาส

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ-ส่ง นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี เพื่อร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและถวายผ้าไตร ถวายแด่พระพิพัฒน์วชิโรภาส