สุดท้ายที่สุดนี้ผมขอแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้
วิธีการสร้าง Home Page โดยก่อนที่ท่านจะสร้างท่านต้องจัดหาเครื่องมือ
เพื่อนำมาสร้าง Web Site ก่อน ยกตัวอย่างเช่น
1.) เครื่องคอมพิวเตอร์
จะต้องมีประสิทธิภาพมากหน่อย มีความจุ และความเร็วมากๆ ถึงจะดี
2.) ส่วนโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการเขียน Home Page ที่เป็นภาษา HTML
มีหลายตัวด้วยกัน ลองเลือกหามา
ทดลองใช้เองนะครับ เช่น โปรแกรม FrontPage98, Dreamweaver Ver.2 & Ver.3 , Ver.4 หรือ XP , CoffeeCup HTML Editor++, HotDog Professional, และ Home Site เป็นต้น

3.) โปรแกรม View รูปภาพ เช่น ACDSee (32-bit)3.0 เป็นการดูภาพทั้ง Album

4.
) โปรแกรม Adobe Photoshop Ver.5.5 เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ นูน เว้า ย่อ ขยาย เงาภาพ และนำภาพ
หลายๆ ภาพมาไว้ด้วยกัน
5.
) โปรแกรม Download GetRight Ver.4.1.2 หรือ Go!Zilla เพื่อไว้ใช้ในการ Download เป็นต้น
แหล่งศึกษาหาความรู้ที่ดี และน่าดู สำหรับผู้อยากสร้าง Home Page
Link ใดไม่สมบูรณ์ โปรด E-mail มาบอกด้วยครับ
ลำดับ
Link
รายละเอียด
 
1.
สอนการสร้างเว็บเพจอย่างง่าย โดยแบ่งออกเป็นบทๆ
2.
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาเว็บไทย
3.
ผู้ที่จะเริ่มต้นสร้างเว็บเพจเชิญที่นี่
4.
ความรู้พื้นฐาน HTML / ลำดับขั้นตอนการสร้างเว็บเพจ และอื่นๆ จิปาถะ
5.
ความรู้พื้นฐานทางภาษา html
6.
แหล่งเรียนรู้ภาษา PHP โดย อาจารย์อ้วน
7.
นี่ก็อีกแห่งหนึ่ง ที่มีของฟรีมากมาย
8.
แห่งนี้ก็ฟรีเช่นกัน เลือกดูเอาเอง
9.
เป็นแหล่งเรียนรู้ SourceCode มากมาย
10.
แหล่งความรู้ภาษา ASP
11.
แหล่งความรู้ภาษา php-html สำหรับ Webmaster เพื่อสร้างเว็บเพจที่ดี
12.
ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างๆ ในการจัดทำเว็บไซด์
13.
มีภาพ Effce มากมาย
14.
สอนการสร้างเว็บเพจ ด้วย ภาษา Java script และมีตัวอย่างด้วย
15.
แหล่งความรู้ด้าน IT ในทุกๆ ด้าน
16.
มีเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับ web site ศึกษาเอาเองครับ
17.
แหล่งความรู้ในทุกเรื่อง
18.
สอนการเขียนด้วยภาษา java script มี Source Code ให้ด้วย
19.
สอนเขียนด้วยภาษา Java Script และสิ่งที่น่ารู้อีกมากมาย
20.
สอนการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา DHTML แต่ต้องใช้กับ Explorer V.4 ขึ้นไปเท่านั้น
21.
เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการตกแต่งภาพ เพื่อนำมาใช้สร้างภาพประกอบ web site
22.
นี่ก็เป็นเทคนิคการตกแต่งภาพอีกที่หนึ่ง เพื่อตกแต่งภาพประกอบ web site ของคุณ
23.
เป็นการตกแต่งตัวหนังสือให้สวยงามด้วยโปรแกรม Photophop
24.
เป็นตารางค่าสี ที่ทุกคนสร้าง web ต้องรู้ เพื่อใช้ตกแต่ง web ให้สวยงาม
25.
นี่ก็ตารางค่าสีอีกแห่งหนึ่ง
26.
ปุ่มที่ใช้เป็นอุปกรณ์สร้าง Web
27.
มี Source Java มากมาย
28.
แหล่งข้อมูลสำหรับเว็บมาสเตอร์ชาวไทย