പش
(Dat Udom)

-------------------

ѭѡɳͧ :
Ӣѭͧ :
"ѡͧʧҧ

͹ǻش

Թͧ

ͧѲ

繩ӹ"

ѵԤ :
പش "ͧപش 駢㹻 ..2388 Ѫ¾кҷ稾й ¢鹵ç͡ا෾ҹ 㹻 ..2455 غͧപش еപش 鹡ѺѧѴ ѧ͹Ң鹡ѺѧѴغҪҹ ͻ ..2477

Ҿ· :
: Ъ Ӻͧപ പش ѧѴغҪҹ
- ҧҡѧѴغҪҹ 45
- ҧҡا෾ҹ 584

ҳࢵ :
˹ ԴѺ ԹҺ, ;Ժѧ, ͹

ԴѺ ͹Ҩ, ͹׹, ͷش
ȵѹ͡ ԴѺ ͺسԡ, ;Ժѧ
ȵѹ ԴѺ ç, ԹҺ ѧѴغҪҹ,
͡ѹѡ, ອѡɳ ѧѴ