อำเภอพิบูลมังสาหาร
(Phibun_mangsahan)

-------------------

คำขวัญของอำเภอ :
"เมืองแก่งสวย รวยคลอง
ฆ้องใหญ่ น้ำใจโต

แตงโมหวาน ข้าวสารสวย"

ประวัติความเป็นมา :
อำเภอพิบูลมังสาหาร เดิมชื่อ "บ้านกว้างลำชะโด" พระพรหมราชวงษา เจ้าเมืองอุบลราชธานี ขอตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร เจ้าพระยากำแหงสงครามเห็นชอบ จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ได้ตั้งเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร เมื่อวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน พ.ศ.2406 และตั้งท้าวธรรมกิติยา (จูมมณี) เป็นพระยาบำรุงราษฎร์ เป็นเจ้าเมืองคนแรก เมื่อปี พ.ศ.2443 ลดฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี และในปี พ.ศ.2495 เปลี่ยนเมืองอุบลราชธานี เป็นจังหวัดอุบลราชธานี
สภาพข้อมูลโดยทั่วไป :
ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 691 กิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอตาลสุม, อำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอบุณฑริก, อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่งอำเภอนาเยีย, กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์