[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
ประกวดราคา
รวม link คู่มือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
COVID
 


 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 


   


 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
http://www.opdc.go.th/
ก.พ.ร.
https://www.facebook.com/AECGeek?fref=ts
ACE
http://www.thaigov.go.th/
รัฐบาลไทย
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
ข่าวสารจังหวัดอุบลราชธานี
www.thaigov.go.th/e-book.html
ไทยคู่ฟ้า
http://www.ubonratchathani.go.th/th/
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=90
หนังสือเวียน
http://ubon.hackskill.com/#/login?returnUrl=%2Fdashboard
ระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
https://www.parliament.go.th/aipa2019/
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
www.parliament.go.th/phan
รางวัลพานแว่นฟ้า
 


 
  ip ของคุณ คือ 18.204.227.117
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
182 ip
เมื่อวาน
408 ip
เดือนนี้
999 ip
เดือนที่แล้ว
14444 ip
ปีนี้
68958 ip
ทั้งหมด
673466 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 25 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
25 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (2) เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาให้สัญชาติไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562
25 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหอการค้าและภาคเอกชนในระดับจังหวัด ร่วมต้อนรับ ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น และคณะ
24 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
เวลา 15.00 น.
23 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาและส่งเสริมลู่ทางการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนามและจีน เส้นทางกรุงฮานอย-นครไฮฟ
23 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันนี้ 16 มิถุนายน 2562
เวลา 15.00 น.
7 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที 5 มิถุนายน 2562
เวลา 17.00 น.
7 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (ปี 2562
7 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธาน เปิดงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างการรับรู้ อุบลราชธานี
7 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
4 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 31 พ.ค.62 เวลา17.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก
4 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 31 พ.ค.62 เวลา08.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ ใช้น้ำ ร่วมกันการบำรุงรักษาโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ
14 / พ.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัย
14 / พ.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน
14 / พ.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ประมวลภาพ
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
30 / เม.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นรวงผื้งพระราชทาน
30 / เม.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 21.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจทีมช่างผู้ดำเนินงาน ในการเตรียมสถานที่ก่อสร้างซุ้มและจัดเตรียมพื้นที่ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 / เม.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน)
19 / เม.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
19 / เม.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน Kick Off การก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™