[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
https://web.ocsc.go.th/forking/
ลงนาม
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 3.95.139.100
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
8 ip
เมื่อวาน
348 ip
เดือนนี้
8027 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
8027 ip
ทั้งหมด
612535 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
21 พ.ย. 2560
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 
                วันนี้ (21 พ.ย. 60) ที่แปลงนารวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านนาเยีย หมู่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนำทหาร ตำรวจ เกษตรกร และประชาชนจิตอาสาอำเภอนาเยีย ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนารวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอนาเยีย เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่เกษตรกร และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตลอดจนชาวนาทั่วไปของอำเภอนาเยีย ตลอดจนเป็นการสืบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้กลับคืนมา ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการจัดงานวันนี้ ประกอบด้วย การไถเตรียมดินปลูกพืชหลังนา และลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกร ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนารวม ของกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทำนา ประมาณ 4.2 ล้านไร่เศษ มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 1.8 ล้านตัน และรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ได้แก่ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ 1,200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ หรือรายละไม่เกิน 12,000 บาท / โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 10,800 บาท ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก 1,500 บาท/ตัน ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 / โครงการสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 และจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายในช่วง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เข้าชม : 499


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™