[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 18.204.227.117
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
176 ip
เมื่อวาน
408 ip
เดือนนี้
993 ip
เดือนที่แล้ว
14444 ip
ปีนี้
68952 ip
ทั้งหมด
673460 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

 
 
 
 


 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า " ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ราษฎรผู้เลี้ยงสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ นักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม  ณ  ศูนย์การเรียนรู้การรณรงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ.บัวเทิว ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของประสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนชาวไทย และมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย 
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและมอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯว่า เป็นโครงการฯที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างยิ่ง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัดและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดตามพื้นที่สาธารณะ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ต้องร่วมกันปฏิบัติงาน ใส่ใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านด้วยความตั้งใจจริง  มุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ อดทน และสำนึกตระหนักรู้ต่อหน้าที่รับผิดชอบร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ทำให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความปลอดภัยและสงบสุขต่อไป


เข้าชม : 152


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™