[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
https://web.ocsc.go.th/forking/
ลงนาม
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 34.239.172.52
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
200 ip
เมื่อวาน
340 ip
เดือนนี้
11298 ip
เดือนที่แล้ว
9445 ip
ปีนี้
32557 ip
ทั้งหมด
637065 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี

 


ขั้นตอนการแก้ไข ข้อมูล 1.  คลิ๊กเปิดไฟล์ข้อมูลตามชื่อหน่วยงานของตัวเอง 
                                       2. จะปรากฎไฟล์ข้อมูล แล้วทำการแก้ไข  ข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย
                                       3.  เปลี่ยน สีตัวอักษรเป็น สี่ดำ 
                                       4. กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง


   แก้ไข บรรยายสรุป
              
                   สนง.คลังจังหวัดฯ 

                   ที่ทำการปกครองจังหวัด     

                   ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

                   สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี                            สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
                   
                   สนง.สาธารณสุขจังหวัด                                       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

                   สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฯ  

                   สนง.อุตสาหกรรรมจังหวัดฯ

                   สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ

                   สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ 

                   การประปาส่วนภูมิภาค

                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                   สนง.ขนส่งจังหวัดฯ
                   สนง. ทศจ.

                   สนง.โยธาธิการและผังเมือง

                   สนง.พระพุทธศาสนา         

                   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ

                   สนง.ประมงจังหวัดฯ

                    สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ     

  บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เข้าชม : 3926


 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™