[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
ประกวดราคา
รวม link คู่มือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
COVID
 


 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 


   


 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
http://www.opdc.go.th/
ก.พ.ร.
https://www.facebook.com/AECGeek?fref=ts
ACE
http://www.thaigov.go.th/
รัฐบาลไทย
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
ข่าวสารจังหวัดอุบลราชธานี
www.thaigov.go.th/e-book.html
ไทยคู่ฟ้า
http://www.ubonratchathani.go.th/th/
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=90
หนังสือเวียน
http://ubon.hackskill.com/#/login?returnUrl=%2Fdashboard
ระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
https://www.parliament.go.th/aipa2019/
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
www.parliament.go.th/phan
รางวัลพานแว่นฟ้า
 


 
  ip ของคุณ คือ 18.204.227.117
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
179 ip
เมื่อวาน
408 ip
เดือนนี้
996 ip
เดือนที่แล้ว
14444 ip
ปีนี้
68955 ip
ทั้งหมด
673463 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 15 / พ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รับประกาศเมืองอัจจริยะประเทศไทย
3 / ต.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมกับท่าน ดร. บุนถอง ดีวิไช เจ้าแขวง แขวงจำปาสัก เปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว
15 / ก.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ผู้ว่าอุบลราชธานี ร่วมกับอธิบดีกรมชลประทานสำรวจสถานการณ์น้ำ พบสัญญาณที่ดี เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงโขง ที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร
15 / ก.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
เวลา 09.15 น
15 / ก.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 15 กันยายน 2562
เวลา 08.30 น.
12 / ก.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและป้องกันจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่
5 / ก.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 4 กันยายน 2562
นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผวจ.อุบลฯ
30 / ส.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
20 / ส.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา
20 / ส.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีกิจกรรมการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
19 / ส.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ นางยุพาภร วิฑูรย์
14 / ส.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสฤษดิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑุรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
23 / ก.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
9 / ก.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
9 / ก.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
5 / ก.ค. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
27 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ใเป็นประธานอ่านสารคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี นำกล่าวปฎิญาณตน และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562
27 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
27 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
27 / มิ.ย. / 2562 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานอ่านสารคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี นำกล่าวปฎิญาณตน และเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™