[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
ประกวดราคา
รวม link คู่มือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
COVID
 


 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 


   


 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
http://www.opdc.go.th/
ก.พ.ร.
https://www.facebook.com/AECGeek?fref=ts
ACE
http://www.thaigov.go.th/
รัฐบาลไทย
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
ข่าวสารจังหวัดอุบลราชธานี
www.thaigov.go.th/e-book.html
ไทยคู่ฟ้า
http://www.ubonratchathani.go.th/th/
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=90
หนังสือเวียน
http://ubon.hackskill.com/#/login?returnUrl=%2Fdashboard
ระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
https://www.parliament.go.th/aipa2019/
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
www.parliament.go.th/phan
รางวัลพานแว่นฟ้า
 


 
  ip ของคุณ คือ 34.232.62.209
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
129 ip
เมื่อวาน
442 ip
เดือนนี้
13268 ip
เดือนที่แล้ว
19929 ip
ปีนี้
66783 ip
ทั้งหมด
671291 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 27 / เม.ย. / 2561 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
การประชุมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี-หัวหน้าส่วนราชการ-หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ*และนายอำเภอ-ครั้งที่4/2561ประจำเดือนเมษายน2561
การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี-หัวหน้าส่วนราชการ-หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ*และนายอำเภอ-ครั้งที่4/2561ประจำเดือนเมษายน2561
27 / เม.ย. / 2561 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานส่งเสริมการแต่างการชุดไทยย้อนยุค
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานส่งเสริมการแต่างการชุดไทยย้อนยุค
30 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ัวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ. มอบหมายนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.อบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
30 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพุธที่ 29 พ.ย.2560
ส่วนราชการชาวศาลากลาง จ.อุบลฯ ร่วมรับประทานอาหารปิ่นโต ในวันพุธ ตามโครงการศาลากลางปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ณ หน้าลิฟต์ชั้น 3 (หน้าห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.อบ.)
22 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
21 พ.ย. 2560
ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี และประชาชนจิตอาสา อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
22 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
21 พ.ย. 2560
จ.อุบลราชธานี ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
22 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
20 พ.ย. 2560
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 53 ซึ่งจัดขึ้นโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ัวันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 09.00
น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ.ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันนี้ จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ.ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ก.อ. ปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อบ. ออกตรวจพื้นที่การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อ11 พย.60
นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอน้ำขุ่นและหน.ส่วนราชการฯลฯได้ให้การตอนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ.และนายเกริกชัย ผ่องแผ่ว ปจ.อบ. ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของจิตอาสาฯ ณ บ้านโคกสะอาด ม.11 ต.โคกสะอาด
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 11 พ.ย.60เวลา 15.00น.
ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อบ. เป็นประธานเปิด สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน “NBT ทีวีสาธารณะ ตอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 11 พ.ย.60เวลา 19.00น.
ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อบ. เป็นประธานเปิด ฤดูกาลท่องเที่ยว เขมราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2
15 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (๓) เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
10 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (๓) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
10 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการประชุมหารือข้อราชการ
7 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 20.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ และนายเฉลิมพล มั้งคั่ง รอง ผวจ.อบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เปิดงาน "ผู้ว่าราชการจังหวัดพาลดกล่องโฟมและถุงพลาสติก"
3 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาเปิดโครงการ USAID Community Partnership
ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาเปิดโครงการ USAID Community Partnership
3 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 3 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการ ต่างๆได้ร่วมงานพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
2 / พ.ย. / 2560 : ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ. มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.อบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™