[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 18.204.227.117
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
147 ip
เมื่อวาน
408 ip
เดือนนี้
964 ip
เดือนที่แล้ว
14444 ip
ปีนี้
68923 ip
ทั้งหมด
673431 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


  
 

 
 
 
 
 
 


วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 เวลา  14.30  น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) ณ   ลานพิธี สี่แยกดงอู่ผึ้ง อ.เมืองอุบลราชธานี
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการก่อสร้างดังกล่าวว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงเทศกาลสำคัญ อีกทั้งเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นของจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต ที่สำคัญโครงการดังกล่าวจะเป็นทางหลวงที่มีความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว  เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประเทศเพื่อนบ้านในการเปิดประตูสู่อาเซียนกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแบบไร้พรมแดนในอนาคต อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


เข้าชม : 152


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™