[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 34.232.62.209
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
119 ip
เมื่อวาน
442 ip
เดือนนี้
13258 ip
เดือนที่แล้ว
19929 ip
ปีนี้
66773 ip
ทั้งหมด
671281 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ศุกร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


 
 
 
  
  
 


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 3/2562  ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบแนวนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทุกจังหวัดในกลุ่ม ทั้งต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ โดยเน้นการสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้แต่ละจังหวัดในกลุ่ม เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปแบบหรือทิศทางเดียวกันต่อไป


เข้าชม : 499


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™