[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
https://web.ocsc.go.th/forking/
ลงนาม
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 3.84.139.101
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
146 ip
เมื่อวาน
280 ip
เดือนนี้
5678 ip
เดือนที่แล้ว
9927 ip
ปีนี้
55938 ip
ทั้งหมด
554124 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


 
 
 
  

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี  พร้อมด้วย นายอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านปากแซง ต.พะลาน  อ.นาตาล  
       ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดเริ่มต้นในหมู่บ้านของแขวงสะหวันนะเขต  ส.ป.ป.ลาว โดยโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยอันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกร อาหาร และสุขภาพของประชาชน จึงต้องหามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
      ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มอบแนวนโยบายในการ ปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตามด่านพรมแดนที่มีการเชื่อมต่อกับส.ป.ป.ลาว  โดยเน้นย้ำ การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ซึ่งให้เริ่มจาก ทำบ้านเรือน/เล้าสุกรของตนเองให้มีความสะอาดอยู่เสมอ   เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นสินค้าตามแนวชายแดน โรงเชือดสุกร ร้านค้าเขียงหมูต่างๆ พร้อมกับจัดทำบัญชีผู้เลี้ยงและจำหน่ายสุกร  และให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนเนื้อสุกรตรวจเป็นระยะๆ    ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการข่าวให้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด  พร้อมทั้งร่วมกันสังเกตพฤติกรรมการบริโภคและอาการป่วยผิดปกติของสัตว์เลี้ยงและคนในชุมชน หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน  พร้อมกับสั่งการให้ อำเภอที่ติดกับพรมแดน ส.ป.ป.ลาว รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด  และที่สำคัญให้ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อบูรณาการร่วมกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดดังกล่าวต่อไป


เข้าชม : 20


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. 9 / ก.ค. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. 9 / ก.ค. / 2562
      วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. 5 / ก.ค. / 2562
      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 27 / มิ.ย. / 2562
      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 27 / มิ.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™