[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 34.232.62.209
ออนไลน์
5 ip
วันนี้
196 ip
เมื่อวาน
442 ip
เดือนนี้
13335 ip
เดือนที่แล้ว
19929 ip
ปีนี้
66850 ip
ทั้งหมด
671358 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


  
 
 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  ครั้งที่ 4  มีส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการจัดงานฯ ทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม และรายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน  ณ  ห้องประชุมพรหมวรราช  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานจากทั้ง 25 ฝ่าย ซึ่งผลการเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมอบนโยบายและแนวทางการจัดงานประเพณีดังกล่าวว่า  ให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น  การรักษาความปลอดภัย  การอำนวยความสะดวกด้านจราจร การควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว  เป็นต้น พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้นำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านๆมา นำมาปรับปรุงแก้ไขให้การจัดงานในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป


เข้าชม : 204


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™