[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
บรรยายสรุปจังหวัดอุบลราชธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบกล้องโทรทัศนน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
แผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือเวียน
aunirak
ITA
 
 

 
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=94
covid19
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=71
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=74
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=73
คลังข่าวมหาดไทย
http://www.gad.moi.go.th/nsv-21-03-59-1626.pdf
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
https://www.info.go.th/
(คู่มือสำหรับประชาชน)
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=70
โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
http://smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
ระบบข้อมูลการเกษตร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=83
cctv
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/768/
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=89
รวม link คู่มือประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=91
ITA
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
สาระดีๆ
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=93
ITA
 


 
  ip ของคุณ คือ 18.232.188.89
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
71 ip
เมื่อวาน
172 ip
เดือนนี้
2195 ip
เดือนที่แล้ว
8255 ip
ปีนี้
78409 ip
ทั้งหมด
682917 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
วันที่ 15 กันยายน 2562
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


 

 
 
 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในโอกาสตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีว่า รัฐบาลมีความห่วงใยและพร้อมให้การดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยส่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงมาในพื้นที่ เพื่อดูแล อำนวยความสะดวกและรับฟังปัญหาอุปสรรค แล้วนำไปแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเร่งรัดทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนได้อพยพมาอยู่ในที่ๆ ปลอดภัยแล้ว และยังมีบางส่วนที่บ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำ จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ขอให้ดำเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังภัยจากน้ำ ย้ำเตือนให้ดูแลชีวิตให้ปลอดภัยเป็นลำดับแรก ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำความเข้าใจกับประชาชน และย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิด หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัญจรเดินทางขอให้ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

เข้าชม : 169


ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ย. / 2562
      วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 / ต.ค. / 2562
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562
      วันที่ 15 กันยายน 2562 15 / ก.ย. / 2562 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™